Antikvariát U 108 BUDDHŮ

!!!! Posíláme i přes Zásilkovnu !!!!

Spiritismus / Magie

Moučka Ladislav
 Cesta pouští - Sefer Jecira a tarot

Hledání dávno ztraceného člověka
nakladatelství Půdorys - nedatováno
69 stran, pův. měkká vazba 4°

Objednat 590,- Kč


Cattabiani Alfredo
 Florarium

Mýty, legendy a symboly spjaté s květinami a rostlinami
VOLVOX GLOBATOR, Praha 2006
1. vydání
783 stran, pův. pevná vazba 8°

Objednat 2.400,- Kč


Neubauer Z. / Hlaváček J.
 Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu

Malvern, Praha 2003
316 stran, pův. pevná vazba 8°

Prodáno


Angeles Arrien
 Velká kniha Crowleyho tarotu

Praktické použití starověkých vizuálních symbolů
Tarotové symboly z pohledu psychologie a mytologie světových kultur
Synergie, Praha 200
2. doplněné vydání
360 stran, pův. pevná vazba 4°

Objednat 220,- Kč


Shimon Halevi
 Vesmír v kabale

Volvox Globator, Praha 1994
překlad Lily Sekytová
1. vydání
182 stran,. pův. pevná vazba 8°

Prodáno


časopis věnovaný zájmům spirtistů
 Život / 2. ročník /

Velmi vzácné !!
Bedřich Lad. Pícha, Praha 1897-98
prosinec 1897 až říjen 1898
ročník II. - čísla 1 - 22
176 stran, dobová polokož. vazba 4°

Objednat 3.900,- Kč


Škola František
 Medijnosť a lidský magnetism

Vzácné !!
Praha 1886
Spiritická ústřední knihovna - sešit 3.
98 stran, pův. sešit 8°

Prodáno Památník půlstoleté činnosti ve spiritismu 1880 - 1930

Karel Sezemský Nová Paka 1930
Edice Spirit
mnoho č/b fotografií
464 stran, nepův. poloplát.vazba 8°

Objednat 990,- Kč


Kuchař J. / Rösner J. / Bílková M.
 Spiritistický spolek Bratrství / 6 orig. fotografií /

Ostrava-Radvanice 30.-60. léta
6 orig. fotografií pohlednicového formátu

Prodáno


Parkerová Elsa
 Astrologie a její upotřebení v životě

Joža Jícha Brno 1929
překlad Cyril Nebeský
upravil a doplnil V. Sadovský
248 stran, dobová poloplát. vazba 8°

Objednat 240,- Kč


časopisy / journals
 Spiritistická revue 1920-1925

Časopis pro psychická studia a šíření duševní kultury v lidu
J. Kuchař a J. Rösner Malé Kunčice a Radvanice 1920-1925
celkem 6 ročníků - roč. 1 až 6
svázáno dohromady v jednom svazku, poloplát.vazba
21 x 30 cm

Prodáno


časopisy / journals
 Spiritistická revue 1930-1937

Časopis pro psychická studia a šíření duševní kultury v lidu
J. Kuchař a J. Rösner Radvanice 1930 - 1937
celkem 8 ročníků
svázáno ve dvou svazcích - poloplát.vazba 4°
25 x 31,5 cm

Prodáno


Kunčický J. / Rosner Jan /
 O významu pravé lásky

Spiritismus
Radvanice 1918
24 stran, pův. sešitek 16°

Objednat 790,- Kččasopis / roč. III. - číslo 2 /
 Zpravodaj Obce československých spiritistů v Praze

Nevyskytuje se !!
Praha 1949
cyklostyl
10 stran / strany 15 až 22/, volné listy A4

Prodáno


Měsíčník pro duchovní studia v Mor. Ostravě
 Život / roč. V. - číslo 9 /

Vzácný časopis spiritistů v Ostravě !!
Ferdinand Kučera, Mor. Ostrava, září 1926
redigují F. Kučera a F. Hájek-Hvězdínský
ročník V. - sešit číslo 9
15 stran, pův. sešit 4°
16 x 23,5 cm

Prodáno


List českých spiritualistů věnovaný národnímu ozdravení
 Naše pravda / roč. I. - č. 1 /

vydává Kruh českých spiritistů
Bořivoj Weigert, Praha
15 stran, pův. první číslo časopisu
částečně nerozřezáno / 19 x 27,5 cm

Prodáno


Časopis věnovaný záhadám duševním
 Posel světla / roč. VIII. - č. 1 + 6 /

Rarita !!
časopis českých spiritistů v USA
Institut of Christian Healing, El Campo, Texas 1933-1934
ročník VIII. / čísla 1 a 6
2 x dvojlist 8°
13 x 17,5 cm

Prodáno


J. Kunčický / Jan Rösner /
 O duševním boji u člověka

Vzácné !!
vlastním nákladem, Ostrava 1918
24 stran, pův. sešitek 16°
11,5 x 15 cm

Prodáno


11 x orig. pohlednice
 Edice Spirit

Kardek - Pribytkov - Butlerov- Baudy - Cyriax - Davys - Delanne - Flamamarion - Rochas - Denis - Crookes
Nákladem Edice Spirit, K. Sezemský, Nová Paka
tisk J. Glos Semily
11 x pův. pohledniee 13,8 x 9,5 cm

Objednat 1.190,- Kč


Durville Henri
 Kterak ovládneme sebe

Velmi vzácné
nákladem Spiritistické Revue Ostrava 1920
Knihovna Spiritistické Revue - svazek 1
20 stran, pův.sešit 8°

Prodáno


Spiritistický časopis věnovaný záhadám duševním
 Posel záhrobní 1909-1932

Karel Sezemský Nová Paka 1909-1932
různé ročníky a čísla
17 pův. sešitů 4°

Objednat 990,- Kč


Spiritistický časopis věnovaný záhadám duševním
 Posel záhrobní 1924

Karel Sezemský Nová Paka 1924
nekompletní roč. XXIV./ č. 3,4,5,6,7,8,9,10,11-12
9 pův. sešitů 8°

Objednat 390,- Kč


Pavlovy rozpravy 21-40
 Práh mezi světy

Jarmila Kroftová-Kočová Praha 1939
198 stran, pův.celoplát. vazba 8°

Objednat 120,- Kč


Kuchař Jan / Rosner Jan
 Fakta a učení spiritismu

Velmi vzácné !!
Faktická totožnost lidské duše
Kuchař a Rosner 1913
tiskem L.A. Riedla v Nové Pace
32 stran, pův.sešitek 16°

Prodáno