Antikvariát U 108 BUDDHŮ

Polish avant-garde and typo

časopis / journal
 Prom nr.5 - miesicznik poetycki

Polish avant-garde
Poznan/Warszawa 1933
cover and title page by E.L.Czarnecki
end-piece by Stanisław Kuglin
orig.wrappers, 26 x 18 cm

Buy 250,- CZK


Brzekowski Jan / Léger Fernand
 Na katodzie

Very rare !!
Polish avant-garde
Collection des d.i.de l´Esprit Nouveau Paris 1929
cover design Fernand Léger
copy no.103/290
32 pp., orig.wrappers 8°
24 x 18,5 cm

Buy 69.000,- CZK


časopis / journal
 Kwartalnik muzyczny 1929 / no.5

Stowarzyszenie Milošników Muzyki Warszawa 1929
October / no.5
illustration on cover by Edward Manteuffel
/ orig. lino-cut ? /
106 pp., orig.softcover 4°
20 x 28 cm

Buy 590,- CZK


časopis / journal
 Prom

Poetical journal
Warszawa 1932
1st year / no.IV
20 pp, orig.wrappers 4°
26 x 18 cm

Buy 590,- CZK


Czuchnowski Marjan
 Tak

Polish avant-garde !!
Krakow 1933
anonymous typo cover
80 pp., orig.wrappers 8°
21 x 17 cm

Buy 9.900,- CZK


Zegadlowicz Emil / Kozikowski Edward
 Niam Niam

signed by Emil Zegadlowicz 19 February 1931 !!
Antologia poezji murzynskiej
Franciszek Foltin, Wadowice 1923
cover, Czartak logo, exlibris and vignettes carved in wood by Edward Porzadkowski
300 copies
56 pp., orig.wrappers 8°
31 x 19 cm.


Buy 31.900,- CZK


Rosset Edward
 Prawa demograficzne wojny

Lodž 1933
typographic cover by Ludomir Mazurkiewicz
360 pp., orig.wrappers 4°
25 x 18 cm

Buy 3.900,- CZK


časopisy / journals
 Dom - Osiedle - Mieszkanie

Warszawa 1930-46
printed by Robotnik Warzsawa
many b/w photos
9 issues, 9 x orig.wrappers 4°

Buy 19.900,- CZK


Symanski Alan Edward
 Against Death in Spring

Gebethner Wolff Warsaw 1934
66 pp., orig.wrappers 8°
19,5 x 14 cm

Buy 4.800,- CZK


Majakovskij Vladimír
 Oblok w spodniach

Very rare !!
Book of poetry by Mayakovski
Wydawnictwo Philobiblon Warszawa 1923
cover and titlepage by Jan Tschichold
translated by Julian Tuwim
40 pp., orig.wrappers 4°
26 x 16 cm

Buy 62.000,- CZK


časopis / journal
 Droga no.6-7

Droga no.6-7 (1928) Warszawa
Cover, back cover and advertisement attributed to Wladyslaw Strzeminski
232 pp., orig.wrappers 8°
24 x 17 cm


Buy 24.900,- CZK


Dobrowolski Stanislaw Ryszard
 Autoportret

Wilno: Kwadryga 1932
cover design Czeslaw Dobrowolski
printed by Znicz Wilno
48 pp., orig.wrappers 8°
18,5 x 13 cm

Buy 12.900,- CZK


Winawer Bruno
 Literature trzeba przewietrzyc

Biblioteka Kuriera Wilenskiego, Wilno 1935
cover designed in Vilnius
154 pp., orig.wrappers 8°
15 x 13 cm


Buy 2.490,- CZK


Irzykowski Karol
 Xa Muza

Polish avantgarde !!
Expressionist cover of Polish modernist film bible
Krakowska spolka wydawnicza Krakow 1924
cover design Lucjan Kobierski
238 pp., orig.wrappers 8°
21 x 14,5 cm

Buy 18.900,- CZK


časopis / journal
 Przeglad služby pracy

Komenda glowna junackich hufcow pracy
Warszawa 1937
1st year / issue no.12
printed by Drukarnia Artystyczna Warszawa
90 pp, orig.wrappers 8°
19,5 x 14 cm

Buy 990,- CZK


Przyboš Juljan
 Wglab las

Polish avant-garde
dedicated by author 1934 !!
Cieszyn Biblioteka "a.r." 1932 - vol.3
cover and typo by Wladyslaw Strzemiňski
48 pp., orig.wrappers 8°
21 x 17 cm

Buy 89.000,- CZK


Burdecki Feliks
 Žycie maszyn

Polish avant-garde !!
Ksiažnica Atlas Lwów-Warszawa /1930´s/
anonymous photomontage
250 pp., orig.half-cloth binding 8°
20 x 14,5 cm

Buy 4.900,- CZK


propagační publ. / advertsing public.
 Huta Pókoj

Rare !!
Slaskie zaklada gorniczo-hutnicze Katowice 1936
cover/photomont./ and typo by Arch.B.J.Przyluski
8 full-page photos
20 pp., orig.softcover 4°
29,5 x 20,5 cm

Buy 3.400,- CZK